"Maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van De Vader, De Zoon en de Heilige Geest" - Matteüs 28: 19

 

Als jij De Heer hebt aangenomen in jouw leven, je erkent Hem als jouw werkelijke verlosser dan is de doop een daad van gehoorzaamheid naar God toe. Met de doop was jij jezelf schoon van alles wat je hebt meegemaakt in het verleden. Je maakt een nieuwe start, wetende dat God ten alle tijden naast je staat.

 

Binnen House of Worship Zwolle kan een doop op verschillende locaties plaatsen. Dit kan in de kerk zijn, bij iemand thuis of daar waar ook maar water te vinden is.