Wat is onze MISSIE?

Met de missie van House Of Worship Zwolle willen wij laten zien wat onze identiteit is, wat wij doen en wat wij willen bereiken. Deze missie is tijdloos, maar toepasbaar op elk moment!

 

De MISSIE van House Of Worship Zwolle is om een plaats te zijn waar:

 

AANBIDDING (Joh. 4:23-24) een LEVENS stijl is (wordt);

PREDIKING (Jes. 61:1-2) het LEVENDE woord wordt gebracht en toegepast;

TOERUSTING, bekrachtigd, bemoedigd (Jes. 60:1) naar een juiste LEVENSwandel;

ZENDING (Mat. 28:19-20) om tot een zegen te zijn voor vele LEVENS;

UITREIKEN om te bereiken (Mat. 25:40) en LEVEN te brengen;

 

Wat is onze VISIE?


House of Worship Zwolle is een jonge eigentijdse gemeente. Wij willen jou laten zien wat God je allemaal wil geven en wat jij mag ontvangen. Jij bent speciaal voor Hem! Kijk in wat voor tijd we leven, er gebeurt zo veel om ons heen. Mensen die strijden tegen elkaar, mensen die elkaar onderuit proberen te halen, roddel, afgunst, wapens, drugs en zo is er nog veel meer. Waar het eigenlijk allemaal om gaat is LIEFDE! Liefde wil iedereen ontvangen. Er zijn genoeg mensen die echte Liefde niet kennen. Maar we hebben een grote God en WIJ willen gaan staan om die Liefde zichtbaar te maken en uit te dragen in alles wat we doen!

 

Ga jij Hem leren kennen dan zal er verandering komen! Schaam je niet waar je vandaan komt of wat je hebt meegemaakt of waar je misschien nog in zit. Jij mag en kan Zijn Liefde ontvangen! Wij willen God bekend maken bij een ieder die hem nog niet kent. Dat er door de liefde van God verandering mag komen in elke persoon, in ieder gezin en in elke familie waar dat nodig is!

 

Wij willen een familie zijn zoals God dat bedoeld heeft en daar kan IEDEREEN deel van zijn! #MAKEHIMKNWN